Räätälöityä ekoapua pääkaupunkiseudun pk-yrityksille

Ekokompassi on pk-yrityksille suunnattu kevennetty ympäristöasioiden hallinnan työkalu, joka tarjoaa järjestelmällisen tavan ympäristöjohtamiseen. Ekokompassi on osa pohjoismaista ympäristöverkostoa sekä vapaaehtoista yhteistyötä kaupungin kanssa. Ekokompassin tavoitteena on vaikuttaa ympäristön tilaan positiivisesti sekä taata asiakkaille kestäviä ja mahdollisimman ympäristöystävällisiä palveluja.

Ekokompassin rakentamisessa edetään määrätietoisesti lähtötason kartoittamisesta ja ympäristövaikutusten arvioimisesta ympäristöohjelman laatimiseen. Prosessin myötä koko yrityksen toiminta tulee katsastetuksi ympäristön ja prosessien optimoinnin näkökulmasta. Yrityksen ympäristötyö myös auditoidaan puolueettoman sertifiointilaitoksen toimesta. Kaupunginjohtajan allekirjoittama Ekokompassi-todistus on voimassa kolme vuotta.

Ekokompassi on tällä hetkellä saatavilla Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Hyvinkään alueen PK-yrityksille.

Tutustu Ekokompassi-ympäristöjärjestelmään >

 

Ekokompassin esite


Lataa pdf-esite 2012 >


Ekokompassi nyt myös tapahtumille

Tutustu Greening Events
-hankkeeseen >

Ekokompassin avulla yritys pystyy kokonaisvaltaisesti parantamaan ympäristöasioiden hallintaansa ja ekotehokkuuttaan. Ympäristöhallinnan kehittäminen auttaa vastaamaan markkinoilta tuleviin ympäristövaatimuksiin ja tukee näin myös yrityksen liiketoiminnan kehittämistä. 

Tutustu tarkemmin Ekokompassin hyötyihin >

 

Miten mukaan?

Ekokompassiin mukaan lähteminen on helppoa: yritys saa ympäristöjärjestelmän rakentamiseen Ilmastoinfon Ekokompassi-neuvojan henkilökohtaisen tuen sekä valmiit mallit ja työkalut.

Ilmoittautumislomake ja maksut >

Ota yhteyttä >