Mikä Ekokompassi?

Pk-yrityksille ja tapahtumille sopiva ympäristöjärjestelmä

Ekokompassi-sertifikaatti kertoo sitoutumisesta jatkuvaan parantamiseen ja Ekokompassin 10 kriteerin noudattamiseen.

Ekokompassin erityispiirteitä ovat keskittyminen konkreettisiin toimenpiteisiin, valmiit työkalut ja Ekokompassi-neuvojan henkilökohtainen tuki käyttöönotossa.

Ekokompassi pohjautuu sekä vastaaviin pohjoismaisiin ympäristöjärjestelmiin että kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin:

EMASin verkkosivuilta löytyy Ekokompassin vertailu EMASiin. Vertailusta selviävät järjestelmien yhteneväisyydet ja erot, lopputulos on ”Relation to EMAS: Very close”. EMAS-järjestelmä perustuu EU:n asetukseen ja se koostuu ISO 14001 -standardin mukaisesta ympäristöjärjestelmästä sekä ympäristöraportista.

Ekokompassin taustalla ovat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, HSY ja HSL.

Helppo tapa aloittaa
Räätälöidään yhdessä
Asiantuntija apunasi
Mitä hyötyä Ekokompassista on?
Miten mukaan?

Mukana

Tutustu Ekokompassia käyttäviin yrityksiin ja tapahtumiin.

Tarinat

Lue Ekokompassin tarinoista, mitä yritykset ja tapahtumat kertovat saavutuksistaan.

Pohjoismainen yhteistyö – Nordic Cooperation

Cooperation between the Nordic countries – national environmental management standards.

In their respective countries, the organisations Swedish Environmental Base, EcoCompass in Finland and Eco-Lighthouse in Norway, manage and develop national environmental management standards. These standards are based on the founding principles of international environmental management standards ISO 14001 and EMAS but they are designed for small and medium sized enterprises as well as large organizations. The last couple of years the countries have also developed methods for sustainable events.

Throughout the last 10 years our organizations have kept in touch and we have also periodically cooperated on various projects. The three Nordic organizations share common interests on a Nordic level, cooperate in projects and share information and experiences in order to further develop our systems.

Below you will find links to their websites: