Tapahtumat

Ekokompassi tapahtumille

Ekokompassi tapahtuma -sertifikaatti kertoo tapahtuman sitoutumisesta jatkuvaan parantamiseen ja järjestelmän 10 kriteerin noudattamiseen.

Tapahtuman kanssa yhdessä laadittava ympäristöohjelma on suunnitelma konkreettisten toimenpiteiden toteuttamiseksi. Se on tärkein työkalu toiminnan kehittämisessä. Tapahtuma päivittää ympäristöohjelmansa ja raportoi sen toteutumisesta vuosittain. Tavoitteet ja toimenpiteet asetetaan kaikille osa-alueille:

Jätteiden määrän vähentäminen

  1. Energiansäästö ja vihreään sähköön siirtyminen
  2. Hankintojen ohjaaminen ympäristömyötäiseen suuntaan
  3. Ympäristöasioiden huomioiminen myös alihankintana ostetuissa tuotteissa ja palveluissa
  4. Materiaalitehokkuuden parantaminen
  5. Logistiikan tehostaminen ja yleisön liikkumiseen vaikuttaminen
  6. Meluhaittojen minimointi
  7. Ympäristötietoisuuden lisääminen tai jokin muu Ekokompassi-neuvojan kanssa sovittu osa-alue

Ekokompassin rakentamisessa edetään määrätietoisesti lähtötason kartoittamisesta ja tärkeimpien ympäristövaikutusten arvioimisesta ympäristöohjelman laatimiseen. Prosessin aikana tapahtuman koko toiminta käydään yhdessä läpi, ja lopuksi puolueeton asiantuntija auditoi tapahtuman.

Hyväksytyn auditoinnin jälkeen Ekokompassi tapahtuma -logon käyttöoikeus ja kaupunginjohtajan allekirjoittama sertifikaatti ovat voimassa kolme vuotta.

Ekokompassilla

  • vastaat kävijöiden odotuksiin – se on uskottava näyttö ympäristötyöstä.
  • parannat riskienhallintaa maineriskistä ympäristöriskeihin.
  • voit hallita jäte- ja energiakuluja ja tehostaa logistiikkaa.

Ekokompassi yhdistää tapahtumajärjestäjän, kävijöiden ja ympäristön hyödyn – win win win!

Mukana

Tutustu Ekokompassia käyttäviin tapahtumiin ja yrityksiin.

Tarinat

Lue Ekokompassin tarinoista, mitä tapahtumat ja yritykset kertovat saavutuksistaan.

Video

Ekokompassi tapahtuma -sertifikaatilla edullisempi aluevuokra Helsingissä ja Espoossa

Helsinki

Mitkä vuokraajat antavat alennuksen?
Vuokranalennuksen 30 % saa tällä hetkellä Helsingin kaupungin rakennusviraston (HKR) ja kiinteistöviraston (KV) vuokraamista tapahtumapaikoista.

Milloin tapahtuma saa alennuksen?
HKR:lta Alennuksen saa  voimassa olevalla Ekokompassi tapahtuma –sertifikaatilla. Tämä tarkoittaa, että Ekokompassin rakentamisvuonna alennusta ei vielä saa. Sitä ei ole myöskään mahdollista saada takautuvasti hyväksytyn auditoinnin jälkeen, vaan vasta sertifikaatin myöntämistä seuraavalla tapahtumakerralla.

KV:lta alennuksen saa jo ensimmäisenä vuonna takautuvasti hyväksytyn auditoinnin jälkeen.

Mistä tiedän, kuka on tapahtumapaikan vuokraaja?
Helsingin keskeisimmistä tapahtumapaikoista on tehty tapahtuma-aluekortit, joista selviävät mm. vuokranantajan tiedot. Joskus yhdellä alueella voi olla useita vuokranantajia.

Espoo

Espoo myöntää 30 % alennuksen alueenkäytöstä perittävästä vuokrasta hyväksyttyä Ekokompassi tapahtuma -ympäristöjärjestelmää vastaan.

Miten tapahtuma saa alennuksen?
Alueenhaltija perii 70 % osuuden alueenkäyttövuokrasta ennen tapahtumaa.  Tapahtumajärjestäjän tulee toimittaa hyväksytty Ekokompassi tapahtuma -todistus viimeistään 60 vrk kuluttua tapahtuman päättymisestä alueenvuokraajataholle.

Mikäli tapahtuman Ekokompassi-järjestelmää ei auditoida tai tapahtuma ei läpäise auditointia, alueenhaltija perii loput 30 % alueen vuokrasta.

Alennus myönnetään myös jo voimassa olevaa Ekokompassi tapahtuma -sertifikaattia vastaan.