Rakentaminen ja ylläpito

Ekokompassi tapahtuma -järjestelmän toteuttaminen

Alkukartoituksen tekeminen

Ekokompassi tapahtuma -järjestelmän rakentaminen aloitetaan täyttämällä ympäristöasioiden alkukartoituslomake, jonka tarkoituksena on antaa kuva nykytilasta. Alkukartoitusta käytetään pohjana merkittävien ympäristövaikutusten tunnistamisessa sekä tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa. Ensimmäisellä neuvojatapaamisella käydään läpi alkukartoituslomake, tehdään projektisuunnitelma Ekokompassi tapahtuma -järjestelmän rakentamisesta sekä määritellään, ketkä ovat ympäristöasioissa tapahtuman avainhenkilöitä.

Avainhenkilöiden koulutus

Tapahtuman koosta riippuen vähintään yksi henkilö osallistuu Ekokompassin järjestämään koulutukseen. Tapahtuma voi myös hyväksyttää jonkin muun ympäristöaiheisen koulutuksen Ekokompassilla tai ostaa Ekokompassilta juuri heille räätälöidyn avainhenkilökoulutuksen. Koulutuksen käytyään avainhenkilöt kouluttavat itse tapahtuman muun henkilökunnan Ekokompassilta saatavan materiaalin avulla.

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointilomake täytetään yhdessä keskustellen alkukartoituksen pohjalta. Keskeistä on tunnistaa ja arvioida, mitkä ovat toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja yrityksen mahdollisuudet vaikuttaa niihin. Näin löydetään osa-alueet, joihin ympäristötyössä kannattaa keskittyä.

Ympäristöohjelman laatiminen

Ympäristöohjelmaan kirjataan konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Tavoitteet valitaan ympäristövaikutusten arvioinnin pohjalta. Ohjelma tehdään Ekokompassi-neuvojan tuella ja neuvoja hyväksyy valmiin ohjelman. Ympäristöohjelmaan sisältyy myös tapahtuman oma ympäristöpolitiikka, joka on tapahtuman johdon ytimekäs julkilausuma sitoutumisesta ympäristöarvoihinsa.

Ympäristöohjelmaa laadittaessa täytetään myös liitteet:
•lakilista
jätehuoltosuunnitelma
vaarallisen jätteen kirjanpito
kemikaaliluettelo

Tunnuslukujen valinta

Tapahtuma valitsee yhdessä Ekokompassi-neuvojan kanssa seurattavat tunnusluvut siten, että ne tukevat tapahtumaa tavoitteiden saavuttamisessa. Tunnusluvut liittyvät kiinteästi toimintaan ja kuvaavat sen ympäristösuorituskykyä. Tunnusluvut valitaan esimerkiksi seuraavista:
•Raaka-aineiden tai kemikaalien käyttö
Hankinnat
Sähkön, lämmön ja veden kulutus
Kuljetusten polttoaineen kulutus
Jätemäärät
Matkustaminen

Ympäristöohjelman toteutus

Tapahtuma toteuttaa valmista ympäristöohjelmaansa puolesta vuodesta vuoteen ennen auditointia. Tänä aikana käynnistetään ja toteutetaan toimenpiteitä ohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi

Auditointiin valmistautuessaan tapahtuma raportoin ensimmäisen kerran työn etenemisestä sekä tunnusluvut. Kun auditointi on läpäisty hyväksytysti, tapahtumalle myönnetään Ekokompassi tapahtuma -merkin käyttöoikeus.

Ekokompassi tapahtuma -sertifikaatit jaetaan kerran vuodessa tunnustuksena ympäristötyöstä.

Sertifikaatti ja logon käyttöoikeus ovat voimassa kolme vuotta.

Raportointi Ekokompassille vuosittain

Ekokompassi tapahtuma -järjestelmä auditoidaan kolmen vuoden välein. Välivuosina raportoidaan työn etenemisestä ja päivitetään ympäristöohjelma. Ekokompassilta saa tarvittaessa neuvoja käytännön ympäristötyöhön.

Ekokompassi-verkostolle järjestetään vuosittain verkostotapaaminen vaihtuvalla teemalla sekä toimitetaan uutiskirjettä.