Yritykset

Ekokompassi pk-yritykselle

Ekokompassi-sertifikaatti kertoo organisaation sitoutumisesta jatkuvaan parantamiseen ja Ekokompassin 10 kriteerin noudattamiseen.

Yrityksen kanssa yhdessä laadittava ympäristöohjelma on suunnitelma konkreettisten toimenpiteiden toteuttamiseksi. Se on tärkein työkalu toiminnan kehittämisessä. Yritys päivittää ympäristöohjelmansa ja raportoi sen toteutumisesta vuosittain. Tavoitteet ja toimenpiteet asetetaan vähintään kahdelle osa-alueelle kerrallaan. Osa-alueet valitaan uudestaan kolmen vuoden välein.

a. Jätteiden määrän vähentäminen
b. Energiansäästö ja vihreään sähköön siirtyminen
c. Hankintojen ohjaaminen ympäristömyötäiseen suuntaan
d. Ympäristöasioiden huomioiminen myös alihankintana ostetuissa tuotteissa ja palveluissa
e. Materiaalitehokkuuden parantaminen tuotekehityksessä, tuotteen valmistuksessa tai
palveluprosessissa
f. Logistiikan ja työmatkaliikkumisen tehostaminen
g. Jokin muu Ekokompassi-neuvojan kanssa sovittu osa-alue

Ekokompassin rakentamisessa edetään määrätietoisesti lähtötason kartoittamisesta ja tärkeimpien ympäristövaikutusten arvioimisesta ympäristöohjelman laatimiseen. Prosessin aikana koko yrityksen toiminta käydään yhdessä läpi, ja lopuksi puolueeton asiantuntija auditoi yrityksen.

Hyväksytyn auditoinnin jälkeen Ekokompassi-logon käyttöoikeus ja kaupunginjohtajan allekirjoittama sertifikaatti ovat voimassa kolme vuotta.

Ekokompassilla

  • vastaat asiakkaiden vaatimuksiin – se on uskottava näyttö ympäristötyöstä.
  • parannat riskienhallintaa maineriskistä ympäristöriskeihin.
  • voit hallita jäte- ja energiakuluja ja parantaa hävikin hallintaa.

Ekokompassi yhdistää organisaatios, asiakkaasi ja ympäristön hyödyn – win win win!

Mukana

Tutustu Ekokompassia käyttäviin organisaatioihin.

Tarinat

Lue tarinoista, mitä Ekokompassin käyttäjät kertovat saavutuksistaan.

Video