Rakentaminen ja ylläpito

Ekokompassin rakentaminen yritykselle

Alkukartoituksen tekeminen

Ekokompassin rakentaminen aloitetaan täyttämällä ympäristöasioiden alkukartoituslomake, jonka tarkoituksena on antaa kuva nykytilasta. Alkukartoitusta käytetään pohjana merkittävien ympäristövaikutusten tunnistamisessa sekä tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa. Ensimmäisellä neuvojatapaamisella käydään läpi alkukartoituslomake, tehdään projektisuunnitelma Ekokompassin rakentamisesta sekä määritellään, ketkä ovat ympäristöasioissa yrityksen avainhenkilöitä.

Avainhenkilöiden koulutus

Yrityksen koosta riippuen vähintään yksi henkilö osallistuu Ekokompassin järjestämään koulutukseen. Yritys voi myös hyväksyttää jonkin muun ympäristöaiheisen koulutuksen Ekokompassilla tai ostaa Ekokompassilta juuri heille räätälöidyn avainhenkilökoulutuksen. Koulutuksen käytyään avainhenkilöt kouluttavat itse yrityksen muun henkilökunnan Ekokompassilta saatavan materiaalin avulla.

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointilomake täytetään yhdessä keskustellen alkukartoituksen pohjalta. Keskeistä on tunnistaa ja arvioida, mitkä ovat toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja yrityksen mahdollisuudet vaikuttaa niihin. Näin löydetään osa-alueet, joihin ympäristötyössä kannattaa keskittyä.

Ympäristöohjelman laatiminen

Ympäristöohjelmaan kirjataan konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Tavoitteet valitaan ympäristövaikutusten arvioinnin pohjalta. Ohjelma tehdään Ekokompassi-neuvojan tuella ja neuvoja hyväksyy valmiin ohjelman. Ympäristöohjelmaan sisältyy myös yrityksen oma ympäristöpolitiikka, joka on yrityksen johdon ytimekäs julkilausuma sitoutumisesta ympäristöarvoihinsa.

Ympäristöohjelmaa laadittaessa täytetään myös liitteet:

  • lakilista
  • jätehuoltosuunnitelma
  • vaarallisen jätteen kirjanpito
  • kemikaaliluettelo

Tunnuslukujen valinta

Yritys valitsee yhdessä Ekokompassi-neuvojan kanssa seurattavat tunnusluvut siten, että ne tukevat yritystä tavoitteiden saavuttamisessa. Tunnusluvut liittyvät kiinteästi toimintaan ja kuvaavat sen ympäristösuorituskykyä. Riippuen  toimialasta tunnusluvut valitaan esimerkiksi seuraavista:

  • Raaka-aineiden tai kemikaalien käyttö
  • Hankinnat
  • Sähkön, lämmön ja veden kulutus
  • Kuljetusten polttoaineen kulutus
  • Jätemäärät
  • Matkustaminen

Ympäristöohjelman toteutus

Yritys toteuttaa valmista ympäristöohjelmaansa puolesta vuodesta vuoteen ennen auditointia. Tänä aikana käynnistetään ja toteutetaan toimenpiteitä ohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi

Auditointiin valmistautuessaan yritys raportoin ensimmäisen kerran työn etenemisestä sekä tunnusluvut. Kun auditointi on läpäisty hyväksytysti, yritykselle myönnetään Ekokompassi-merkin käyttöoikeus.

Ekokompassi-sertifikaatit jaetaan kerran vuodessa tunnustuksena ympäristötyöstä.

Sertifikaatti ja logon käyttöoikeus ovat voimassa kolme vuotta.

Raportointi Ekokompassille vuosittain

Ekokompassi-järjestelmä auditoidaan kolmen vuoden välein. Välivuosina raportoidaan työn etenemisestä ja päivitetään ympäristöohjelma. Ekokompassilta saa tarvittaessa neuvoja käytännön ympäristötyöhön.

Ekokompassi-verkostolle järjestetään vuosittain verkostotapaaminen vaihtuvalla teemalla sekä toimitetaan uutiskirjettä.